تا رسیدن‌ کمک‌های‌ پزشکی‌ باید وضعیت‌ مصدومان‌ را به‌ همان‌ صورتی‌ که‌ آنها را پیدا کرده‌اید، حفظ‌ کنید. تنها در صورتی‌ باید مصدوم‌ را جابه‌جا کنید که‌ وی‌ در معرض‌ خطر فوری‌ باشد و حتی‌ در این‌ شرایط‌، نزدیک‌ شدن‌ به‌ مصدوم‌ نباید برای‌ شما خطرآفرین‌ باشد .

توجه !

تا زمانی‌ که‌ یک‌ وضعیت‌ اورژانس‌ پیش‌ آید که‌ لازم‌ باشد شما وارد عمل‌ شوید، مصدوم‌ را جابه‌جا نکنید.

وضعیت صحیح بدن

مروری بر آناتومی

کمربند شانه روی دنده ها قرار دارد و توسط مهره های پشت که زیر آن است محافظت می شود . بازوها به آن متصل هستند و از کمربند شانه آویزانند. موقعیکه شخص راست می ایستد مهره های تحمل کننده وزن مخصوص بدن روی یکدیگر قرار میگیرند و روی ساکروم ردیف می شوند . ساکروم علاوه بر تحمل وزن ستون مهره ها جزئی از کمربند لگنی نیز می باشد.

موقعیکه شخص راست می ایستد وزن هر چیزی که بلند می کند و با دستها حمل می کند روی کمربند شانه ، ستون مهره های زیر آن ، لگن و سپس پاها  وارد می شود. هنگام بلند کردن اگر کمربند شانه در راستای لگن و دستها نزدیک پاها قرار گیرد ، نیرو ،‌در یک خط کاملا مستقیم رو به پایین مهره ها که محکم در ستون مهره ها روی هم قرار گرفته اند وارد می شود .

بنابراین ،‌اگر هنگام بلند کردن اشیاءپشت بدن خم نشود و در وضعیت مستقیم قرار بگیرد ، فشار کمی روی عضلات و رباط ها ی نگهدارنده ستون مهره ای وارد می شود ،‌ و بدین ترتیب وزن زیادی را میتوان بدون آسیب به کمر، بلند و جابجا کرد . با این حال ،‌اگر با پشت خم چیزی را بلندکنید و یاحتی اگر راست بایستید ولی از قسمت لگن خیلی به جلو خم شوید ممکن است به کمر خود آسیب برسانید .

اگر چیزی را بردارید در حالی که پشتتان خمیده است ممکن است آسیب ببینید ، زیرا نیروی بلند کردن بیشتر به عرض تا به پایین ستون مهره ها وارد می شود . هنگامی که این اتفاق می افتد ، عضلات پشت ، بجای مهره ها از بلند کردن حمایت می کنند . 

 (مهارتهای عملی)

 1- پشت خود را در راستای مستقیم و طبیعی خود محکم کنید . از ماهیچه های شکمی خود برای قفل کردن آن استفاده کنید در حالی که کمی به سمت داخل انحنا دارد .

2- پاهایتان را 40-35 سانتی متر از هم بازکنید و زانو بزنید تا تنه و بازوهایتان پایین تر بیایند .

 3- با بازوهایی که در هر دو طرف بدن به پایین کشیده شده ،‌برانکار چرخدار یا تخته پشت را بگیرید طوری که کف دستهایتان به سمت بالا باشد طوری که دستهای شما تقریباً‌ مجاور قسمت قدامی تنه شما قرار گیرد .

 4- وضعیت و حالت خود را تنظیم کنید تا جسم طوری قرار گیرد که وزن آن به طور مساوی به هر دو بازو منتقل شود . (مرحله 1)

 5- اگر لازم است ،‌ دوباره وضعیت پاهایتان را تنظیم کنید طوری که در حدود 40-35 سانتی متر از هم فاصله داشته باشند و یک پا کمی جلوتر قرار گیرد و بچرخید تا اینکه شما و مرکز ثقل تان درست بین آنها قرار گیرد . اطمینان حاصل کنید که شی‌ء‌بین دو پای شما قرار دارد ،‌پاهایتان را صاف نگه دارید و وزنتان را به طرف پاشنه پاها و یا درست پشت آنها توزیع کنید (مرحله 2)

 6- با بازوهایی که به طرف پایین کشیده شده و با راست کردن پاها تا زمانی که کاملا بایستید جسم

را بلند کنید . اطمینان حاصل کنید که پشتتان در راستای مستقیم قرار دارد و قسمت فوقانی تنه شما قبل از مفصل هیپ بالا می آید . (مرحله 3)

خطرات جابه‌جایی‌ بیمار

پیش‌ از آنکه‌ به‌ جابه‌جایی‌ مصدوم‌ فکر کنید باید تصمیم‌ بگیرید که‌ آیا این‌ شخص‌ در معرض‌ خطر فوری‌ هست‌ و نیاز به‌ جابه‌جایی‌ دارد یا خیر. اگر یقین‌ دارید که‌ جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌، ضروری‌ است‌، باید نیروهای‌ کمکی‌ و تجهیزات‌ موجود را بررسی‌ کرده‌، ارزیابی‌ کنید که‌ انجام‌ این‌ عمل‌ تا چه‌ اندازه‌ می‌تواند مشکل‌ باشد. موارد زیر را را در نظر بگیرید:

- آیا این‌ عمل‌ واقعاً ضروری‌ است‌؟ معمولاً می‌توانید مصدوم‌ را در همان‌ وضعیتی‌ که‌ یافته‌اید، ارزیابی‌ و درمان‌ کنید.

- در صورتی‌ که‌ جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌ واجب‌ است‌، آیا مصدوم‌ خودش‌ می‌تواند حرکت‌ کند؟ اگر مصدوم‌ احساس‌ می‌کند که‌ می‌تواند این‌ کار را انجام‌ دهد، از وی‌ بخواهید که‌ چنین‌ کند؛ همچنین‌، با استفاده‌ از درایت‌ خود به‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مصدوم‌ بپردازید.

- وزن‌ و اندازه‌ مصدوم‌ چقدر است‌؟

- مصدوم‌ چه‌ آسیب‌هایی‌ دارد و آیا جابه‌جایی‌ ممکن‌ است‌ وضعیت‌ وی‌ را وخیم‌تر کند؟

- چه‌ کسی‌ برای‌ کمک‌ در جابه‌جایی‌ در دسترس‌ است‌؟ آیا شما و سایر امدادگران‌ به‌طور مناسب‌ آموزش‌ دیده‌اید و از آمادگی‌ جسمانی‌ برخوردار هستید؟

- آیا برای‌ ورود به‌ محل‌، مجبور به‌ استفاده‌ از تجهیزات‌ محافظی‌ هستید و آیا به‌ چنین‌ تجهیزاتی‌ دسترسی‌ دارید؟

- آیا هیچ‌گونه‌ تجهیزاتی‌ برای‌ تسهیل‌ امر جابه‌جایی‌ مصدوم‌ در اختیار دارید؟ آیا به‌ همه‌ وسایل‌ مورد نیاز دسترسی‌ دارید؟

- آیا برای‌ انجام‌ عمل‌ انتقال‌، فضای‌ کافی‌ در اطراف‌ مصدوم‌ وجود دارد؟

- همراه‌ با مصدوم‌ از روی‌ چه‌ نوع‌ زمینی‌ عبور خواهید کرد؟

مورد خاص‌ وضعیت‌های‌ اورژانس‌

چهار وضعیت‌ اورژانس‌ وجود دارد که‌ در این‌ موارد، مصدوم‌ را باید به‌ سرعت‌ از خطر دور ساخت‌. این‌ کار را تنها در صورتی‌ انجام‌ دهید که‌ مطمئن‌ هستید خود را به‌ خطر نخواهید انداخت‌ و نیز آموزش‌های‌ مناسب‌ را پشت‌ سر گذاشته‌اید و به‌ تجهیزات‌ کافی‌ دسترسی‌ دارید. اگر به‌ این‌ منابع‌ دسترسی‌ ندارید، باید به‌ جای‌ تلاش‌ برای‌ نجات‌ جان‌ مصدوم‌ به‌ تنهایی‌، با گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ تماس‌ بگیرید.

وضعیت‌های‌ اورژانس‌ به‌ شرح‌ زیر هستند:

- زمانی‌ که‌ مصدوم‌ در داخل‌ آب‌ و در معرض‌ خطر فوری‌ غرق‌ شدن‌ است.

- زمانی‌ که‌ مصدوم‌ در محلی‌ است‌ که‌ دچار آتش‌ سوزی‌ شده‌ یا پر از دود است.

- زمانی‌ که‌ مصدوم‌ در معرض‌ خطر ناشی‌ از بمب‌ یا اسلحه‌ گرم‌ است‌.

- زمانی‌ که‌ مصدوم‌ در داخل‌ یا نزدیک‌ به‌ یک‌ ساختمان‌ یا هر چیز در حال‌ فرو ریختن‌ است‌. سرعت‌ پاسخ‌ شما وابسته‌ به‌ میزان‌ خطر است‌، اما حتی‌ در وضعیت‌های‌ فوق‌ هم‌ ممکن‌ است‌ برای‌ طراحی‌ نحوه‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ طور صحیح‌ و بی‌خطر، زمان‌ کافی‌ در اختیار داشته‌ باشید.

نحوه‌ کمک‌ رساندن‌ بی‌خطر به‌ مصدوم‌

در صورتی‌ که‌ مجبور هستید به‌ یک‌ مصدوم‌ کمک‌ کنید یا وی‌ را جابه‌جا کنید، باید نسبت‌ به‌ خطرهایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در پی‌ استفاده‌ از روش‌های‌ ناصحیح‌ بروز کنند، آگاهی‌ داشته‌ باشید. (همیشه‌) این‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ شما وضعیت‌ مصدوم‌ را وخیم‌تر کنید و یا خودتان‌ یا سایر امدادگران‌ نیز دچار آسیب‌ شوید. همواره‌ باید زمانی‌ را برای‌ طراحی‌ دقیق‌ عملیات‌ به‌ منظور به‌ حداقل‌ رساندن‌ این‌گونه‌ خطرها، اختصاص‌ دهید.

قوانین حمل بیمار روی برانکار

- از وزنی که باید بلند کنید و میزان توانایی افراد گروهتان آگاه باشید .

 - حرکات خود را با دیگر اعضای تیمی که با آنها مدام درارتباط هستید هماهنگ کنید

 - بدن خود را درهنگام حمل بیمار نچرخانید .

 - وزنی را که حمل میکنید تا حد ممکن نزدیک به بدن خود نگاه دارید در حالی که پشت خود را در راستای مستقیم نگاه داشته اید .

مطمئن شوید که از قسمت مفصل ران خم و راست می شوید نه از کمر و زانوهای خود را در حالی که کمر در راستای مستقیم خود قرار دارد و خم نشده است‌ ، خم کنید .

راهکارهای‌ حفظ‌ ایمنی‌

برای‌ اطمینان‌ از شرایط‌ ایمنی‌، گام‌های‌ زیر را طی‌ کنید:

- روشی‌ را انتخاب‌ کنید که‌ متناسب‌ با موقعیت‌، وضعیت‌ مصدوم‌ و میزان‌ نیروهای‌ کمکی‌ و تجهیزات‌ در دسترس‌ شما است‌.

- گروهی‌ کار کنید و یک‌ نفر را مسؤول‌ هماهنگ‌ کردن‌ جابه‌جایی‌ کنید. اطمینان‌ حاصل‌ کنید که‌ اعضای‌ گروه‌ نسبت‌ به‌ ترتیب‌ اقدامات‌ توجیه‌ هستند.

- تجهیزات‌ موجود را آماده‌ کنید و دقت‌ کنید که‌ اعضای‌ گروه‌ و تجهیزات‌ قبل‌ از آغاز عملیات‌، در جای‌ خود حاضر باشند.

- همیشه‌ روش‌ صحیح‌ را به‌ کار بگیرید تا از آسیب‌ رساندن‌ به‌ مصدوم‌، خودتان‌ و سایر امدادگران‌ دوری‌ کرده‌ باشید.

- سعی‌ کنید ایمنی‌ و راحتی‌ مصدوم‌، خود و سایر امدادگران‌ را در طول‌ جابه‌جایی‌ حفظ‌ کنید.

- همیشه‌ در مورد اقدامی‌ که‌ می‌خواهید به‌ انجام‌ برسانید، به‌ مصدوم‌ توضیح‌ دهید و وی‌ را تشویق‌ کنید که‌ تا حد امکان‌ همکاری‌ کند.

روش‌های‌ عملی‌ برای‌ جابه‌جایی‌ و نقل‌ و انتقال‌

روشی‌ که‌ برای‌ کمک‌ به‌ مصدوم‌ به‌ کار می‌برید، برحسب‌ موقعیت‌، وضعیت‌ مصدوم‌ و این‌ که‌ آیا به‌ نیروهای‌ امدادی‌ یا تجهیزات‌ کافی‌ دسترسی‌ دارید یا خیر، فرق‌ می‌کند. همیشه‌ برنامه‌ دقیقی‌ برای‌ جابه‌جایی‌ طراحی‌ کنید و اطمینان‌ حاصل‌ کنید که‌ مصدوم‌ و امدادگران‌ برای‌ عملیات‌ جابه‌جایی‌ آمادگی‌ دارند. هنگام‌ جابه‌جایی‌ یا کمک‌رسانی‌ به‌ مصدوم‌، رعایت‌ ترتیب‌ اقدمات‌ زیر به‌ حفظ‌ ایمنی‌ و راحتی‌ تمام‌ افراد کمک‌ خواهد کرد:

- تا حد امکان‌ خود را در موقعیتی‌ نزدیک‌ به‌ بدن‌ مصدوم‌ قرار دهید.

- با باز کردن‌ پاهای‌ خود به‌ اندازه‌ عرض‌ شانه‌، تکیه‌گاه‌ خود را محکم‌ کنید با بتوانید تعادل‌تان‌ را حفظ‌ کنید.

- در تمام‌ لحظات‌ در طول‌ عملیات‌، موقعیت‌ مناسب‌ خود را حفظ‌ کنید.

- یکنواخت‌ و روان‌ حرکت‌ کنید. برای‌ تأمین‌ نیروی‌ لازم‌ برای‌ جابه‌جایی‌، قوی‌ترین‌ عضلات‌ اندام‌های‌ پایین‌ و بالایی‌ خود را به‌ کار بگیرید.

همکاری‌ با گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌

گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ ممکن‌ است‌ از شما به‌ عنوان‌ یک‌ ارایه‌کننده‌ کمک‌های‌ اولیه‌ درخواست‌ کند تا در انتقال‌ مصدوم‌ با استفاده‌ از تجهیزات‌ تخصصی‌ کمک‌ کنید. همواره‌ اجزای‌ روش‌های‌ عملی‌ مناسب‌ را (که‌ در بالا به‌ آنها اشاره‌ شد) به‌ کار بگیرید. البته‌ وقتی‌ به‌عنوان‌ بخشی‌ از گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ مشغول‌ به‌ امدادرسانی‌ هستید، همیشه‌ باید از دستوراتی‌ که‌ توسط‌ گروه‌ صادر می‌شود، پیروی‌ کنید. در مواقعی‌ که‌ از طریق‌ هلی‌کوپتر به‌ مصدوم‌ امدادرسانی‌ می‌شود، چند «اصل‌ حفظ‌ ایمنی‌ زمین‌ (محل‌ فرود)» باید رعایت‌ شود. وظیفه‌ اصلی‌ شما، کنترل‌ کردن‌ ناظران‌ است‌. اطمینان‌ حاصل‌ کنید که‌ تمام‌ افراد حداقل‌ ۵۰ متر از محل‌ فاصله‌ گرفته‌اند و هیچ‌کس‌ سیگار نمی‌کشد. در زمان‌ فرود هلی‌کوپتر، زانو بزنید تا از پره‌های‌ چرخان‌ آن‌ کاملاً دور باشید. پس‌ از فرود هلی‌کوپتر، به‌ آن‌ نزدیک‌ نشوید و صبر کنید تا یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ به‌ دیدن‌ شما بیاید. تا زمانی‌ که‌ پایک‌های‌ فرود هلی‌کوپتر به‌ زمین‌ نرسیده‌، به‌ آنها دست‌ نزنید؛ این‌ پایک‌ها تا زمانی‌ که‌ در تماس‌ زمین‌ قرار نگیرند، بار الکتریکی‌ ساکن‌ دارند. 

مرورکلی

نکتة مهم و کلیدی درهنگام بلند کردن این است که پشت خود را در حالت راست و قفل شده نگه دارید و ازچرخیدن خودداری کنید تا زمانیکه پشت شما در حالت مستقیم قفل شده است می توانید بارهای زیادی را بدون آسیب به پشتتان بلند کنید .

بلند کردن صحیح ،‌ ایمن ترین و کارآترین روش بلند کردن است . ایمنی شما ،‌ همکاران و بیمار بستگی به استفاده درست از تکنیک های بلند کردن و نگه داشتن صحیح وسیله ‌در هنگام حمل آن دارد . اگر به درستی وسیله را نگیرید ، نمی توانید سهم وزن خود را تحمل کنید یا ممکن است وسیله از یکی از دستها و یا هر دو دست رها شود و باعث آسیب قسمت تحتانی پشت خود و یا همکارانتان شوید .

همیشه بهتر است که بیمار را روی وسیله ای حمل کنید که روی زمین غلتانده می شود . با این وجود ،‌ اگر وسیله چرخدار دردسترس نیست ،‌باید دستورالعمل های خاصی را در رابطه با حمل بیمار روی برانکار بدانید و به آن عمل کنید . باید دائماً حرکتتان را با اعضای دیگر تیم هماهنگ کنید و با آنها ارتباط کلامی داشته باشید.

هنگام بلند کردن یک برانکار چرخدار باید شما و گروه از تکنیک های بلند کردن صحیح استفاده کنید . شما و گروهتان باید قدرت و قد تقریباً‌ یکسانی داشته باشید .

اگر بک بورد یا برانکار چرخداری را به بالا یا پایین پله ها می برید باید بیمار را به منظور جلوگیری از لیز خوردن روی آن ثابت کنید . باید ابتدا قسمت انتهای برانکار یا بک بورد را ببرید طوری که سر بیمار بالا تر از پایش قرار گیرد .

راهنمایی و دستورها قسمت مهمی از بلند کردن و حمل ایمن هستند . شما و گروهتان باید حرکاتی که قرار است اجرا شود را بدانید و هماهنگ با هم عمل کنید . سر گروه مسئول هماهنگی حرکت ها است .

باید سعی کنید که ازچهار ناجی هر زمان که ممکن است استفاده کنید . همچنین باید بدانید که چقدرمی توانید به راحتی و ایمنی بلند کنید و بیش از این اندازه چیزی را بلند نکنید . اگر وزن ، بیش از توانایی شماست نیروی کمکی را بطلبید .

حرکات بدنی یکسانی (‌هنگام بلند کردن حمل بیمار ) برای حالتهای کشیدن و گرفتن بیمار استفاده می شود . پشتتان را به حالت قفل شده و راست نگه د ارید و از چرخیدن خودداری کنید . هنگامی که دست خود را به بالای سرتان برای گرفتن بیمار می برید سعی کنید پشتتان را خیلی نکشید .

معمولا‌ً باید هنگام استفاده از «حرکت دادن فوری بیمار» ،‌او را به حداقل حرکت دادن و بلند کردن و به حالت منظم ،‌برنامه ریزی شده و آرام حرکت دهید . گاهی اوقات ،‌مجبورید بیمار را با استفاده از «حرکت فوری» قبل از انجام ارزیابی ودرمان حرکت دهید . اگر بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری ،‌تهویة‌ناکافی یا شوک است یا در شرایط جوی بسیار نامساعد قرار دارد ،‌باید از حرکت فوری استفاده کنید .

برانکار چرخدار آمبولانس معمولترین وسیله برای حرکت دادن و انتقال بیماران است . دیگر وسایل که برای حمل و بلند کردن استفاده می شوند شامل برانکارهای پرتابل ،‌انعطاف پذیر ،‌بک بورد ها ،‌برانکارهای سبدی (تختة‌ استوک) ، برانکارهای اسکوپ و صندلی پله هستند .

هر موقع که بیماری را حرکت می دهید باید دقت بسیاری کنید تا بیمار ،‌شما و همکارانتان آسیب نبینند . شما بوسیلة آموزش و تمرین ،‌مهارتهای تکنیکیِ آماده سازی و بکارگیری را خواهید آموخت . همچنین آموزش و تمرین برای استفاده از همة‌وسایلی که در دسترس شماست هم لازم است . باید گاهی اوقات هر تکنیک را با تیم خود تمرین کنید تا بتوانید به سرعت و با ایمنی و به طور کار آمد هر وسیله را حرکت دهید .

منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
طبقه بندی: کمک های اولیه،

تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1399 | 11:30 ق.ظ | نظرات

غان درختی زیباست که ارتفاع آن تا 30 متر می رسد. عمر آن حدود 100 سال است و به صورت خودرو در جنگل های چالوس می روید.

برگ های درخت غان به شکل لوزی، نوک تیز و دندانه دار است. میوه آن به صورت شاتوت دراز می باشد. پوست، تنه و شیره این درخت مصارف طبی دارد.

آب یا شیره درخت غان خواص فراوانی دارد و برای از بین بردن لکه های پوستی و بیماری های پوستی مناسب است. ناراحتی های مثانه را از بین برده و بهترین دارو برای نقرس است.

برگ و پوست درخت غان خون را تصفیه می کند. تب بر و عرق آور می باشد و برای گریپ و سرماخوردگی و هضم غذا مفید است. سرگیجه و سردرد را برطرف کرده و از جوشانده آن برای شستشوی زخم ها استفاده می شود، همچنین جوشانده این گیاه برای اگزما نیز مفید است.

اگر پای شما زیاد عرق می کند بهتر است هر روز پایتان را در جوشانده برگ و پوست درخت غان قرار دهید.

برای تهیه جوشانده برگ درخت غان می توانید مقدار 200 گرم برگ و جوانه درخت را در یک لیتر آب جوش ریخته و بگذارید آرام بجوشد تا مقدار آن به نصف برسد و نیم ساعت قبل از هر غذا میل نمایید.

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو
طبقه بندی: خواص گیاهان،

تاریخ : دوشنبه 28 مهر 1399 | 11:27 ق.ظ | نظرات

https://backority.ir/images/912611.jpg

قیمت بلیط هواپیما را می توان به عنوان اساسی ترین دغدغه ی افرادی معرفی کرد که قصد سفر با هواپیما را دارند. در واقع قیمت پارامتری است که همچون زمینه های دیگر در زمینه ی خرید بلیط هواپیما نیز بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.

اگر خواستار خرید بلیط هواپیما هستید، به طور قطع شما هم مثل هر کس دیگری می خواهید با پرداخت مبالغ مناسب، بلیط مد نظر خود را تهیه کنید، مبالغی که کاملاً مقرون به صرفه و مطلوب باشند.

پیرو این موضوع لازم است بدانید قیمت ها در این زمینه از تعرفه های ثابتی برخوردار نیستند، یعنی نمی توان یک نرخ قاطعانه اعلام کرد، لذا عوامل متعدد و گوناگونی در این زمینه تاثیر گذارند.

حال برای این که در مورد قیمت بلیط هواپیما بیشتر بدانید در ادامه توضیحات جامع تری آورده ایم و از شما می خواهیم متن زیر را تا انتها بخوانید، فلذا گفتنی است علاوه بر ارائه ی اطلاعات مفید در مورد قیمت بلیط هواپیما، سعی کرده ایم با معرفی یک مرجع خرید مناسب و گفتن نکات مهم در راستای این اقدام، متقاضیان خرید بلیط هواپیما را هدایت کنیم.

 

قیمت بلیط هواپیما ناشی از چه عواملی تعیین می شود؟

https://backority.ir/images/229702.jpg

قیمت پارامتری است که به طور معمول دستخوش تغییرات مکرری می شود، تغییراتی که در حوزه ی فروش بلیط هواپیما به مراتب بیشتر و چشمگیر تر هستند. در حقیقت لازم است بدانید قیمت بلیط هواپیما ناشی از عوامل پر تعددی تعیین می شود، عواملی که در قسمت پایین سعی کرده ایم مهم ترین ها را بگوییم:

      
 • به عنوان اولین مورد که از جمله تاثیر گذار ترین عامل ها در تعیین قیمت بلیط هواپیما است، باید به تطابق زمان پرواز با ایام تعطیل اشاره کرد. به عبارتی ساده تر قیمت پرواز هایی که در روز هایِ تعطیلی چون اعیاد و ... انجام می شود، به مراتب گران تر از پرواز های انجام شده در روز های غیر تعطیل است‌.
 •     
 • هر روز از هفته برای قیمت گذاری بلیط هواپیما تاثیر مجزایی دارد. بنابراین روز های هفته را می توان به عنوان عامل بعدی در این راستا معرفی کرد. گفتنی است خرید و رزرو بلیط هواپیما در روز های وسط هفته چون روز های دوشنبه و سه شنبه، ارزان تر از اقدام به رزرو در روز های آخر هفته است.
 •     
 • یکی دیگر از عوامل موثر، شرکت و یا حتی ایرلاین ارائه دهنده ی بلیط است، لذا هر شرکت و ایرلاینی بنا بر شرایط و اولویت هایی که دارد از قیمت های متفاوتی برخوردار است.
 •     
 • بلیط های هواپیما به طور کلی در دو گروه مجزا تحت عنوان سیستمی و چارتر ارائه می شوند. این دو گروه از لحاظ شرایط پرواز کاملاً یکسان می باشند، اما گفتنی است قیمت های متفاوتی دارند. به این صورت که قیمت بلیط سیستمی همواره گران تر از بلیط چارتر است. غیر قابل استرداد بودن بلیط های چارتر از جمله یکی از اصلی ترین دلایل ارزان قیمت بودن آن ها می باشد.
 •     
 • و در مورد آخر لازم است به عامل بسیار مهمی اشاره کنیم که اگر فقط و فقط به این عامل توجه کنید به شما قول می دهیم به طور حتم موفق به خرید بلیطی با مناسب ترین قیمت خواهید شد. گفتتی است این عامل چیزی نیست جزء مرجع خرید و رزرو بلیط هواپیما که در حال حاضر از تعدد بالایی برخوردار است. به همین جهت در تیتر های بعدی شما را با یکی از بهترین مراجع آشنا کرده ایم، مرجعی که پس از بررسی های میدانی و سوابقی که دارد، از هر لحاظی خوب و درجه یک است.

از کجا می توان بلیط هواپیما را با قیمت مناسب خرید؟

https://backority.ir/images/123503.jpg

 

همان طور که گفتیم و می دانید برای تهیه ی بلیط هواپیما گزینه های متعددی وجود دارد، اما مسئله این جاست که بهره مندی از کدام یک از آن ها منجر به پرداخت قیمت مناسب و مقرون به صرفه تری می شود؟

امروزه رزرو بلیط هواپیما به دو صورت حضوری و غیر حضوری انجام می پذیرد که هر کدام از آن ها ویژگی های مجزایی شامل حال شان می شود. گفتنی است روش غیر حضوری به مراتب پر مزیت تر و بهتر از روش های حضوری است و در نتیجه مستلزم پرداخت بهای کمتری هم می باشد.

از این رو توصیه می کنیم از اینترنت که تکنولوژی روز است غافل نشوید و حتماً در راستای خرید بلیط هواپیما از آن استفاده کنید. بهره مندی از این تکنولوژی به قدری مطلوب است که اگر قیمت های آن را با قیمت های فروش بلیط هواپیما به صورت حضوری مقایسه کنید، شاهد تفاوت قابل توجهی خواهید بود.

البته لازم به تاکید است بگوییم در میان ارائه کنندگان اینترنتیِ بلیط هواپیما نیز باید وب سایتی را انتخاب نمایید که دارای اعتبار تضمین شده ای باشد. از این رو می خواهیم شما را با ایران چارتر که نمونه ی تایید شده ای در میان وب سایت های فروش اینترنتی است، آشنا کنیم.

ایران چارتر کجاست؟

https://backority.ir/images/226584.jpg

ایران چارتر را می توان به جرعت به عنوان بهترین پیشنهاد برای کسانی معرفی کرد که خواهان رزرو بلیط هواپیما به صورت آنلاین هستند. در واقع این وب سایت اینترنتی جزء اولین مراجع فروش بلیط هواپیما می باشد که سالیان سال فعالیت های خود را در این زمینه آغاز کرده است.

برای دسترسی به ایران چارتر تنها کافی است از طریق دستگاهی چون تبلت، کامپیوتر و گوشی های هوشمند وارد سایت شوید. با ورود به این سایت می توانید از خدمات بی نظیر ایران چارتر بهره مند شده و با خیالی راحت اقدام به رزرو بلیط مد نظر خود نمایید.

اما اگر می خواهید با ایران چارتر و خدمات بی نظیر آن بیشتر آشنا شوید، خواندن بخش بعدی را از دست ندهید.

آشنایی با خدمات بی نظیر ایران چارتر برای رزرو بلیط هواپیما

https://backority.ir/images/239205.jpg

رزرو بلیط هواپیما به صورت اینترنتی اقدام بسیار حساسی است، به طوری که به هیچ وجه نباید برای این کار به هر مرجعی اعتماد کنید. ارائه آنلاین بلیط های هواپیما به صورتی است که منجر شده افراد سوء استفاده گر با بهره مندی از بی اطلاعی متقاضیان اقدام به فروش بلیط های فیک و یا گران قیمت کنند. با این حال لازم است بگوییم ایران چارتر با توجه به فعالیت هایی که دارد، در میان ارائه کنندگان آنلاین بلیط هواپیما، کاملاً معتبر و قابل اطمینان می باشد. یعنی شما می توانید بدون نگرانی و استرس اقدام به رزرو کنید.

گفتنی است ایران چارتر علاوه بر اعتبار بالا دارای خدمات بی نظیری است که در ادامه به تعدادی از بارز ترین مورد ها اشاره کرده ایم :

      
 • تنوع بلیط های ایران چارتر بسیار بالا است، تا جایی که در حال حاضر با مراجع پر شماری در حال همکاری می باشد و افراد می توانند انواع و اقسام بلیط های خارجی و داخلی را به راحتی یافته و رزرو کنند.
 •     
 • ارائه ی خدمات و فروش بلیط در وب سایت ما به صورت تمام وقت انجام می گیرد و در هر لحظه ای که می خواهید قادر به رزرو بلیط مد نظر خود هستید.
 •     
 • قیمت بلیط هواپیما در ایران چارتر همواره منصفانه و بسیار مقرون به صرفه است.
 •     
 • یکی دیگر از جذاب ترین خدمات ایران چارتر مختص به کاربران دائمی آن می باشد، به نوعی که اگر از کاربر های دائمی شوید، می توانید از کد های تخفیف پر مزیتی استفاده کنید، کد هایی که با استفاده از آن ها بهای به مراتب کمتری باید بپردازید.
 •     
 • و چندین و چند مورد دیگر که همگی به خاطر جلب رضایت مطلوب تقاضا کننده ها ارائه می شوند.

تحریریه‌ ی ما در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی ( رپورتاژ آگهی ) نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.
طبقه بندی: رپورتاژ،

تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399 | 11:46 ق.ظ | نظرات

تحریریه‌ ی ما در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی ( رپورتاژ آگهی ) نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.
طبقه بندی: رپورتاژ،

تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1399 | 11:40 ق.ظ | نظرات

کاسنى یکى از سبزیهایىاست که طعمى تلخ اما منافعى بسیار ارزنده دارد، کاسنى مانند ناصحان مشفق است که پندآنان تلخ است اما هر کس به دستور شان عمل نماید نتایج خوبى مى گیرد.

پیشوایاندینى گاهى کاسنى را برترین سبزیها معرفى نموده اند:

1- عنابى عبدالله (ع ) قال : الهندباء سید البقول

حضرت صادق (ع ) مى فرماید: کسانى برترین سبزیها است .

2- على (ع ) آنرا یک گیاه بهشتى مىداند.

عن على (ع ) علیکم بالهندباء فانه اخرج من الجنة

کاسنى را گرامى دارید زیرا سبزى بهشتىاست .

3- حضرت امام رضا(ع ) آنرا شفاى هزاردرد و مرض دانسته وبعلاوه فرمودند هر مرض و دردى که در اندرون انسان است بوسیله کاسنى رفع مىگردد.

ان فى الهندباء شفاء من الف داء، ما من داء فى جوفالانسان الا قمعه الهندباء

در کاسنىشفاى هزار درد است ، دردى در اندرون انسان نیست مگر آنکه کاسنى آنرا بر طرف مىکند.

با توجه به کلمه جوف که به معنى داخل و اندرون است ، خواص معجزه اى کاسنىرا درباره جوف مخصوصا کبد بخوانیم .

کاسنى ضدیبوست است ، و براى رفع یبوست دمکرده برگ و ریشه کاسنى به مقدار دو فنجان هر روزصبح ناشتا باید مصرف گردد، و مقدار مصرف آن هم 30 گرم برگ و ریشه کاسنى خشک در یکلیتر آب است .

طبق تحقیقات و مطالعات جدیدى که بر روى آثار شفابخش کاسنى (وحشى) بعمل آمده است معلوم شده که کاسنى براى تمام اعضاء داخلى از قلب و جگر و معده مفیداست و آنها را به فعالیت سالم وا مى دارد.

آثار کاسنى وحشى در ابتداى مصرف آنضعیف و غیر محسوس است ، به همین جهت است که باید به مصرف آن مداومت داد، تا با مرورایام آثار شفابخش آن ظاهر گردد

دمکرده برگکاسنى وحشى به مقدار بیست و پنج گرم در یک لیتر آب در مورد انسداد مجراى طحال وکیسه صفرا، یرقان ، درد معده و کبد، استسفاء و سنگ مثانه و کیسه صفرا معین شده است

براى جلوگیرى از ناراحتیهاى معده و تقویت مزاج ، شربتى ازکاسنى تهیه مى کنند، بدین معنى که هموزن شیره کاسنى شکر ریخته ، مخلوط مزبور را مىجوشانند تا قوام آید سپس آن را به مصرف مى رسانند

پزشکان قدیمایران عقیده زیاد به کاسنى و ریشه آن داشته اند و روى آزمایش هایى که این جانب نمودهام جوشانده ریشه کاسنى تاءثیر مخصوصى بر روى سلولهاى کبد داشته و بهترین درمانکلسترل است پس گاهگاهى ریشه کاسنى را مانند چاى دم کرده بنوشید تا کبد شما اصلاحشده با کلسترل مبارزه نمایید، و بعلاوه برگ کاسنى تقویت کننده دستگاه هاضمه ، تصفیه کننده خون مدر و کمى ملین بوده و تب بر مى باشد، جواشنده بگر کاسنى براى بیمارانىکه از تب هاى نوبه اى معالجه شده اند زیاد تجویز مى شود برگ کاسنى داراى مقدارىویتامین (ث ) بوده و خواص این ویتامین را در حفظ جوانى دارد بعلاوه پزشکان آن را زهکش طحال مى دانند.

کیسه صفرا و یرقان و دردهاى کبدى و معدى را معالجه مى کند، دربیمارى نقرس و سنگ مثانه و صفرا توصیه شده است .

در اروپا انواع کاسنیهاى اهلىپرورش داده مى شود و در تمام فصول یکى دو نوع آنرا در بازار خواهید یافت اینگیاههاى اهلى داراى طعم کاسنى وحشى نیستند و مى توان آنها را مانند کاهو، خام خوردو از منافع سرشار آن استفاده کرد

کبد که سکانکشتى بدن است بیش از چهار هزار عمل شیمیایى انجام مى دهد و چون از کار بیفتد بیش ازدو هزار مرض به سراغ انسان مى آید و از این روى امام هشتم (ع ) فرمودند که کاسنىدواى هزار درد است پزشکان جدید و قدیم هر دو، اثر کاسنى را در امراض کبدى قطعىدانسته و در طب جدید ثابت شده است که کاسنى در نوسازى یاخته هاى کبدى نقش ‍ برجستهاى دارد، در ساختن کرموزمهاى نر و ماده نطفه نیز نمى توان نقش ‍ کبد را نادیده گرفت

در کلامى که ازحضرت صادق (ع ) درباره ارزش کاسنى رسیده به خواص ‍ دیگرى اشاره شده است .

1- کاسنى باعث تقویت شهوت است 2 - مادرانى که در موقع باردارى از برگ آن بخورندنوازدشان خوش آب و رنگ و زیبا مى شود.

3- خانواده هایى که کاسنى بخورند فرزندپسرشان بیش از فرزند دختر خواهد بود.

از امام صادق (ع ) نقل شده :

قال علیک باالهندباء فانه یزید فى الماء و یحسن الولد، و هو حار لینیزید فى الولد الذکور

اگر بعد از حدود هزار و سیصد سال سخنىکه در زمان جهل مردم با عدم وسائل تجزیه اى گفته شده باشد و امروز که عصر تمدن وعلم و اختراع است آن سخن با بهترین وجهى به ثوبت برسد، یقینا جنبه اعجازدارد.

کرموزمها یکى از فراورده هاى بدن ما مىباشند و بدون تردید ساختمان آنها بستگى کامل با غذایى که ما مى خوریم و مصالحساختمانى ما مى باشند دارند، و روى همین اصل است که امام ششم مى فرماید خانوادههایى که کاسنى مى خورند فرزند پسر بیش از فرزند دختر دارند و با تجربیاتى که شدهاست و آمارى که گرفته ام این موضوع حقیقت دارد

موضوع مهمى که در کلام امام صادق (ع ) به چشممى خورد جملهوهو حارلیناست ، یعنى کاسنى از نظر طبیعت گرم و ملایم است ، و غذاهایا سبزیها و میوه هایى که اصطلاحا به آنها گرم مى گویند تاءثیر مخصوصى در پسر شدننوزاد دارند.

یکى از غذاشناسان درباره بهترین روش پسردار شدن چنین مىگوید:

از نخستین روز عادت ماهانه ، زن و شوهربایستى روزانه مقدارى خرما و چندبار جوشانده ریشه کاسنى میل نمایند در روزهاىانعقاد نطفه که معمولا از روز یازدهم تا هجدهم متغیر است بایستى پدر خرماى زیاد وغذاهاى گرم مثل پسته ، بادام ، فندق ، مویز و نارگیل میل نماید و مادر بایستى یکىدوبار جوشانده کاسنى بخورد

پوست بدن آئینه تمام نماى کبد است ، بنابرایناگر کبد بخوبى کار کند رنگ صورت و تمام بدن شفاف و زیبا مى شود و چون کاسنى دواىکبد و دوست حقیقى آن است از این رو کاسنى در زیبایى رنگ صورت نیز بسیار موثر است .

امام صادق (ع ) فرموده است :

علیک بالاهندباء فانهیزید فى الماء و یحسن الوجه

از کاسنىغفلت نکنید زیرا منى را زیاد و رنگ رخسار را زیبا مى سازد.

کاسنى وحشى مساوى است با خون پاک ، مساوى است با رنگ رخسارشاداب و خانمهایى که به زیبایى خود علاقه دارند نباید آنرا فراموش

کنند

کاسنى به علت اینولینى که دارد، خون را تصفیه مى کند

کاسنى خون را تصفیه مى کند و اثرات سود بخشى روى کبد، کلیهو طحال مى گذارد

در یکى از سخنانامام هشتم (ع ) کاسنى بعنوان تب بر و بر طرف کننده سر درد شناخته شده است

عن الرضا(ع ) و دعابه یوما لبعض الحشم و قد کان یاخذهالحمى و الصداع فامر ان یدق و یصیر على قرطاس ، و یصب علیه ذهن بنفسج و یوضعه علىراسه ، و قال اما انه یقمع الحمى و یذهب بالصداع

یکى از خدمتگذاران آن حضرت دچار سردرد و تب شده بوده ، امام (ع ) به او فرمودند کاسنى ، تب بر است و سر درد را از بینمى برد، سپس امر فرمودند برگ کاسنى را بکوبد و با روغن بنفشه مخلوط کن و بر روىکاغذى بگذارد و آنرا بر سر خودش قرار بدهد.

آب برگکاسنى با سکنجبین جهت تب هاى کهنه و تب ربع اثر نیکو دارد، برگ تازه و گل و تخم وریشه کاسنى به تمامى براى تب هاى عفونى نافع است ، برگ کاسنى حرارت صفراوى را ازبین مى برد، خون را تصفیه مى کند و از فشار آن مى کاهد، مالیدن آب برگ کاسنى بهتنهایى یا با سرکه جهت سر درد مفید است

جوشانده ریشه کاسنى وحشى به مقدار بیست تا سى گرم در یک لیتر آب در مورد تبهاى متناوب درد کبدمصرف مى شود

یکى از خواص عجیب کاسنى که نبى اکرم (ص ) بیان فرمودند، خاصیت ضد سم بودن آن است .

عن النبى (ص ) قال من الک الهندباء ونام علیه لم یحرک فیه سم و لاسحر و لم یقربه شى من الدواب حبه ولا عقرب

هر کس کاسنى بخورد و بعد از آن بخوابد، هیچ گونه سم یا سحر در او تحریک نمى گردد علاوه براین مار و عقرب باو نزدیک نمى شوند.

مالیدن ضماد وبرگ ریشه کاسنى همراه با روغن زیتون بر محل نیش ‍ عقرب و حشرات سمى باعث تسکین دردآنها است ، و خوردن برگ و ریشه کاسنى ، پادزهر مسموم شیمایى می باشد.
طبقه بندی: خواص گیاهان،

تاریخ : چهارشنبه 9 مهر 1399 | 11:22 ق.ظ | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات